Kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2015)

Nhà thơ tiếng Việt vĩ đại nhất

08:00 21/10/2015

Nguyễn Du với Tiếng Việt như là Puskin với Tiếng Nga, như là Gớt với Tiếng Đức, như là Đăngtê với Tiếng Ý, như là Sếchxpia với Tiếng Anh… vậy! Và Nguyễn Du với văn hóa Việt Nam, cũng giống như là Hôme đối với văn hóa Địa Trung Hải vậy!

Ý kiến bạn đọc