Người họa sỹ và những bức vẽ mang hồn cốt làng

08:08 09/07/2016

Họa sỹ Ngô Xuân Hoằng gắn bó với hội họa và điện ảnh như một duyên phận. Ông dành trọn đời làm mỹ thuật cho Xưởng Phim truyện Việt Nam. Ông là thế hệ thứ hai của lớp họa sỹ làm việc ở xưởng phim truyện. Trên ông, có các họa sỹ danh tiếng như Đào Đức, Ngọc Linh... Họ từng gắn bó với Xưởng Phim truyện ngay từ ngày mới thành lập. Họa sỹ Ngô Xuân Hoằng đã học được nhiều kinh nghiệm của lớp người đi trước.

Ý kiến bạn đọc