Nghệ sĩ và những lệch chuẩn quy tắc đạo đức

14:24 22/10/2015

Kể từ khi mở cửa, xã hội Việt cũng bắt đầu thoáng hơn, theo sự ảnh hưởng của văn hóa Tây phương, mà những điểm trở nên thoáng hơn điển hình có thể nhận thấy là sự bình đẳng hơn trong mối quan hệ cha/mẹ với con cái; sự bình đẳng hơn trong mối quan hệ giữa thầy-trò và sự cởi mở hơn trong quan hệ gia đình.

Ý kiến bạn đọc