Ngày giỗ - Một bản sắc Việt!

08:14 12/04/2020

Ngày xưa trong mỗi gia đình Việt thường treo nhiều câu đối, câu hay gặp được treo trang trọng trước bàn thờ gia tiên là: “Chín chữ cù lao công đức nặng/ Một lòng thành kính khói hương thơm”...

Ý kiến bạn đọc