“Nạn hồng thủy” phương Đông và phương Tây

07:37 09/11/2019

Chịu sự quy định của văn hoá bản địa mà mỗi dân tộc có mô hình cốt truyện và cấu trúc ý nghĩa đậm nhạt khác nhau, giữa phương Đông và phương Tây hẳn cũng khác nhau về ý nghĩa...

Ý kiến bạn đọc