Mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng: Nhất bên trọng, nhất bên khinh?

08:00 07/02/2013

Trong tiếng Anh, tiếng Pháp, danh từ "Art"; tiếng Đức danh từ "Kunst" dịch ra tiếng Việt là"nghệ thuật", cho dù đó là mỹ thuật tạo hình, hội họa, điêu khắc, mỹ nghệ thủ công hay nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc...

Ý kiến bạn đọc