Một vài ý kiến trao đổi về hoàn cảnh ra đời bài thơ “Nguyên tiêu”

08:32 25/10/2019

Gần đây, tình cờ tôi đọc trên Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số 1 (281) năm 2019 – Xuân Kỷ Hợi có bài viết “Bác Hồ đã viết bài thơ Nguyên tiêu như thế nào” của Tiến sĩ Đỗ Phương Lâm, hiện công tác tại Trường Đại học Hải Phòng.

Ý kiến bạn đọc