"Một người đang lắng nghe giọng nói của mình!"

08:24 19/02/2016

Đọc tập thơ "Màu ký ức" của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, sự thật là tôi được biết thêm về con người ông, mà trước đó tôi chưa biết hoặc biết rất ít... Tác giả Nguyễn Hồng Vinh như một người du mục và những bài thơ chỉ đơn giản là những ghi chép để giữ lại cho cá nhân ông những cảm xúc, những suy ngẫm về một phần của đời sống mà ông có...

Ý kiến bạn đọc