Một ngày bằng mấy trăm năm hỡi người!

08:44 01/12/2019

Bài hát "Ca dao em và tôi" của An Thuyên sẽ sống lâu dài vì đã kiến tạo một mô hình nghệ thuật của thế giới "tiên". Mà "tiên" thì luôn sống mãi biểu tượng về một cuộc sống lý tưởng của con người không chỉ ở hôm nay mà đã có từ ngàn xưa, và sẽ còn là ngàn sau. Không chỉ của người bình dân, cả các bậc đế vương…

Ý kiến bạn đọc