Một đề tài lớn chờ đợi các nhà văn

14:30 20/10/2006

Một chủ đề lớn lao, rộng mở là xây dựng cho được những hình tượng cao đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; xây dựng cho được hình tượng nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc