Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...

11:02 20/08/2020

Trong các bộ môn nghệ thuật nói chung, thi ca nói riêng, có những đề tài không bao giờ cũ, luôn trở thành cảm hứng muôn đời cho các thi sĩ, ở mọi dân tộc và mọi thời đại. Một trong những đề tài như thế chính là người mẹ.

Ý kiến bạn đọc