(Ấn tượng về “Người công giáo cộng sản”, tiểu thuyết lịch sử của Trần Việt Trung, Nhà xuất bản Văn học, 2020)

Lòng yêu nước không độc quyền

11:27 28/01/2021

Đề tài truyền thống (lịch sử, cách mạng, chiến tranh) đang phục hưng trên văn đàn những năm gần đây. Đặc biệt đáng quan tâm khi nhà văn đang cố gắng kéo lịch sử lại gần hơn với người đọc để nhằm tìm những câu trả lời quan trọng cho hiện tại.

Ý kiến bạn đọc