Lễ hội- Ý nghĩa và mô hình tổ chức

08:08 12/03/2018

Lễ hội là hình thức văn hóa dân gian có tính cộng đồng rất cao, được coi là "cuộc sống thứ hai" không thể thiếu của con người, nhất là với cư dân ở vùng văn minh nông nghiệp.

Ý kiến bạn đọc