Nhân đọc "Đoản khúc trao mùa", tập thơ của Huệ Triệu, NXB Hội Nhà văn, 2018

Lắng sâu “Đoản khúc trao mùa”

08:10 23/06/2018

Đọc tập thơ “Đoản khúc trao mùa” của Huệ Triệu, cảm nhận đầu tiên của người yêu thơ là chị đã tạo được dấu ấn mới với tập thơ thứ tư này.

Ý kiến bạn đọc