Không được “thêu dệt” chính sử

08:13 20/07/2018

“Tuyệt đối không được viết bậy trong chính sử”- Đó là ý kiến của Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Ân – nguyên cán bộ Viện Sử học trước chi tiết Trần Hoằng Nghị là thân phụ của Trần Thủ Độ trong tập 3, bộ sách “Lịch sử Việt Nam phổ thông”, do Viện Sử học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành (2018).

Ý kiến bạn đọc