Không chỉ có một kiểu phê bình

09:15 18/08/2006

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy trên một tờ tạp chí văn chương có thương hiệu, có thâm niên in một bài tiểu luận với cái tít “Văn học trẻ Việt Nam cần có lý luận phê bình trẻ”. Khoan hãy nói về nội dung bài viết, chỉ nội cái đầu đề bài viết cũng đã đáng bàn rồi.

Ý kiến bạn đọc