"Khi về mái tóc giắt đầy hoa..."

09:09 12/10/2019

Có những buổi sáng thức giấc, nhưng không phải ở trong phòng ngủ tối tăm kín mít, mà ở trong phòng khách, nơi mà cả một vệt ánh sáng đầu tiên ngả xuống lòng. Những buổi sáng như thế, chắc chắn rồi, một ý thơ nào đó lại đậu nhẹ xuống hồn. Và lại những ý thơ ấy dệt đôi cánh mộng đưa hồn người vào cõi khác.

Ý kiến bạn đọc