Khi con vật ngoại lai được in trên tờ lịch

08:00 11/02/2015

Việc kiểm tra, di dời các biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp cho đến nay vẫn còn là vấn đề nan giải. Nhiều linh vật lạ vẫn sờ sờ ở nhiều nơi, địa phương chưa tìm được giải pháp xử lý. Trong khi chưa dẹp bỏ được cái đã rồi, thì tuyệt nhiên không được tiếp tục "du nhập" các linh vật ngoại lai khác, đặc biệt không tuyên truyền "không công" cho các thứ "linh vật" kỳ quái tương tự.

Ý kiến bạn đọc