Ít mà chưa tinh

15:30 12/04/2007

"Có nhiều cách chọn thơ. Phổ biến nhất là cách lập danh sách các tác giả nổi tiếng (hoặc “quen biết”) rồi lần theo đó mà… tìm thơ. Kế đó là cách chọn căn cứ vào những bài thơ được người tuyển biết tiếng...".

Ý kiến bạn đọc