“Hồng Đức quốc âm” vọng đến ngày hôm nay

14:14 04/09/2020

Các tác giả “Hồng Đức quốc âm” đều là những nhà quý tộc, quan lại mà cao nhất là vua (Lê Thánh Tông), nhưng lại viết về những cảnh vật rất bình dân một cách sinh động. Điều này cho thấy một giá trị văn hóa ở tập thơ là tinh thần dân chủ thật đáng quý: vua quan sống, suy nghĩ như dân, dân nghèo lại sống theo phong cách vua quan.

Ý kiến bạn đọc