Học ăn, học nói, học gói, học mở

08:16 30/05/2020

Một thống kê đáng chú ý: thành ngữ, tục ngữ của người Việt có động từ “ăn” đứng ở vị trí đầu câu có số lượng tới 400 câu...

Ý kiến bạn đọc