Hồ Xuân Hương: Tiếng thơ đối thoại với đời

08:50 29/12/2017

Nghe, biết lắng nghe là cơ sở quan trọng của đối thoại. Nghe để thấu hiểu, thấu hiểu về nhau để thấu cảm lòng nhau nên không nghe thì không bao giờ có đối thoại...

Ý kiến bạn đọc