Hãy trả lại sự kính trọng cho những người thương binh chân chính

16:19 13/12/2018

Trong mọi sự hy sinh, không có sự hy sinh nào lớn lao hơn, cao đẹp hơn là sự hy sinh xương máu và chính tính mạng của mình cho Tổ quốc, non sông.

Ý kiến bạn đọc