Hãy tạo môi trường sống cho tác phẩm của mình

09:00 13/04/2015

Câu chuyện Bão của Đoàn Ngọc Thu gợi chúng ta về điều mà nhiều nhà thơ hiện nay vẫn nói với nhau đại ý rằng "Thơ đang mất công chúng. In thơ ra để tặng là chủ yếu chứ không bán được". Thực tế đó là có thật nhưng tại sao chúng ta lại cứ ngồi đó mà trách thị trường và than thở thế thời thay vì vận động chính mình, để tìm con đường riêng đặc biệt cho thơ tiếp cận được những người mà tác giả muốn nó tiếp cận?

Ý kiến bạn đọc