Hạt thơ như hạt phù sa...

11:22 25/12/2020

Trong thơ cần có tứ mới, cấu trúc mới. Các tập thơ mới đây nhất của nhà thơ Văn Diên như “Vầng sáng đầu mùa”, “Điệp khúc xuân dâng người”, “Về miền thinh không” của nhà thơ Văn Diên ta bắt gặp những hạt phù sa lấp lánh.

Ý kiến bạn đọc