Hài hòa "lý" và "tình" trong "Một người đâu phải nhân gian"

08:11 15/04/2016

Khi cho rằng văn xuôi Đổi mới ở nước ta có một đặc điểm nổi bật là đậm đà chất đối thoại, người ta thường lấy dẫn chứng từ truyện ngắn và tiểu thuyết, là hẳn nhiên. Nhìn rộng ra thêm, ta cũng còn có thể thấy là các bài viết thuộc thể tạp văn - thời luận cũng đóng góp vào đặc điểm - thành công mới này không kém, nếu không nói rằng tính chất đối thoại ấy ở nó còn trực diện hơn, đã gây được hiệu ứng xã hội rất rõ.

Ý kiến bạn đọc