"Đu trend" và cái gốc của hỗn loạn thông tin

08:02 29/11/2018

"Trend", một từ tiếng Anh mà có lẽ chúng ta đã quá quen. Nó là "xu hướng", là "thịnh hành" và ở thời đại mạng xã hội này, nó chính là "yếu quyết" của những người sản xuất nội dung trên mạng xã hội. 

Ý kiến bạn đọc