Điện ảnh Việt Nam 2006: Chuông mãi không ngân

14:30 15/01/2007

Ai đó nói, đem phim dự liên hoan phim là đem chuông đi đánh nước người. Nhưng đã đến lúc chúng ta cần nghĩ đến điều sâu xa hơn, rằng cần đem cái chuông nào đi và đánh ở những nơi nào. Bởi nếu không, chúng ta đã bỏ tiền của và công sức vào những việc làm không hiệu quả. Để rồi chuông ngàn năm đem đánh mà danh tiếng mãi không ngân vang...

Ý kiến bạn đọc