Điểm nhìn người viết

08:01 05/06/2020

Điểm nhìn là một thuật ngữ cơ bản của văn học chỉ vị trí đứng của tác giả từ đó nhìn ra vạn vật xung quanh. Nhưng ở đây tôi không đi sâu vào các thuật ngữ chuyên môn mà muốn bàn chuyện bếp núc của nghề viết từ bốn vị trí: Cao, thấp, ngang bằng và đối ngược.

Ý kiến bạn đọc