Di sản Tết - nguồn tài nguyên cần được chưng cất, gìn giữ

15:53 22/01/2019

Di sản Tết cổ truyền của dân tộc ta là một di sản mang tính tổng quát và quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Di sản Tết cổ truyền còn được xem là một dạng tài nguyên văn hóa cần được chưng cất, tôi luyện và phát triển...

Ý kiến bạn đọc