Đắt hay rẻ, đáng hay chưa đáng?

08:09 11/06/2016

Thỉnh thoảng ta được nghe: Ông diễn viên hài này thủ một vai trong một buổi diễn, vô ra dăm lần, ông nhận được vài tỉ đồng tiền thù lao; rồi lại được nghe một nghệ sĩ có vài chục năm tuổi nghề kể: Chúng em phải mở cửa hàng này kia mới có tiền sống, chứ cứ tập rồi diễn thì thu nhập đâu có đủ sắm vài bộ quần áo với ít nữ trang đâu chị!

Ý kiến bạn đọc