Đạo “hòa hiếu” của bậc đại nhân

08:18 20/09/2019

Hiểu người để ứng xử phù hợp với người, thấu hiểu tâm địa, “đi guốc vào bụng” kẻ thù để chiến thắng kẻ thù. Đó là bài học lịch sử cha ông ta để lại cho hậu thế.

Ý kiến bạn đọc