Dân gian hóa và đại chúng hoá!

08:00 04/06/2018

Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ". Ít người biết hai câu thơ nổi tiếng này là của nhà thơ Bảo Định Giang nên chỉ coi đấy là ca dao mà không biết "bản quyền" tác giả phải thuộc về một nhà thơ bác học.

Ý kiến bạn đọc