Đọc "Mắt rừng" - tiểu thuyết của Hồ Thủy Giang, NXB Công an nhân dân, 2015.

Cuốn tiểu thuyết sinh động về cuộc chiến chống lâm tặc

08:44 29/01/2016

Hồ Thủy Giang là một "cây truyện ngắn", nhưng tiểu thuyết không phải là mảnh đất anh chưa từng thử sức. Đã có "Biệt li" (1994), thêm "Những người mở đường". Lần này, với tiểu thuyết "Mắt rừng" (còn một tiểu thuyết đang in và một đang hoàn thiện), nhà văn chứng tỏ mình trường vốn và trường sức như thế nào. 

Ý kiến bạn đọc