Cuốn sách có nhiều chi tiết sai sự thật về các nhân vật lịch sử

08:01 13/03/2017

Nhân đọc "Lịch sử Đảng bộ huyện Mê Linh (1930 - 2010)", NXB Lý luận Chính trị, 2014.

Ý kiến bạn đọc