Cùng chống giặc COVID-19

08:07 10/04/2020

Tôn giáo, nhẽ ra phải là nơi thực thi những ý tưởng tốt đẹp, trở thành những liệu pháp tinh thần để cân bằng xã hội thì một số giáo phái, tổ chức tôn giáo lại là trái đời, lợi dụng giáo lý, giáo luật, ép buộc tín hữu "dâng hiến thu nhập" để trục lợi, thể hiện việc dâng hiến, quản lý việc thu, chi không rõ ràng, minh bạch...

Ý kiến bạn đọc