Con kiến con muỗi và… thơ

08:19 12/06/2017

Con kiến gặp cành đa cụt, cành đào cụt, nó leo ra leo vào, leo hết ngày này sang ngày kia, có khi như cái đường đi luẩn quẩn đã định trước của con kiến...

Ý kiến bạn đọc