Có một tượng đài người Mẹ trong các ca khúc cách mạng

10:00 03/08/2015

Gần 20 năm sau ngày đất nước thống nhất, năm 1994 Nhà nước đã có pháp lệnh phong tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng". Tuy nhiên, suốt dặm dài lịch sử đấu tranh của lớp lớp cha anh, hình tượng Mẹ đã tạc vào dáng đứng của Tổ quốc, đã đi vào các tác phẩm văn học - nghệ thuật một cách tự nhiên, dung dị mà sinh động.

Ý kiến bạn đọc