Có chăng lệ “tam tứ bất khả” dưới triều Nguyễn

15:07 24/06/2019

Từ lâu, trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử triều Nguyễn, khi bàn về tổ chức triều đình, người ta thường nhắc đến điều gọi là "lệ bất khả", phổ biến nhất là bất khả Trạng nguyên, bất khả Hoàng hậu và bất khả Tể tướng...

Ý kiến bạn đọc