Có cần tem chống sách lậu?

08:11 06/07/2017

Dự thảo thông tư dán tem phòng chống in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm vừa được đưa ra lấy ý kiến, và đại đa số giới xuất bản không đồng tình. Bởi lẽ, dự thảo thông tư đề nghị thống nhất sử dụng tem chung cho các xuất bản phẩm, trừ ấn phẩm điện tử. Trên tem phải có bốn thông tin, bao gồm mã số sách tiêu chuẩn quốc tế; số xác nhận đăng ký xuất bản của Cục Xuất bản; số quyết định xuất bản của giám đốc nhà xuất bản (NXB); số thứ tự theo số lượng bản xuất bản phẩm được in.

Ý kiến bạn đọc