Chuyện đặc khu và nỗi giận dữ từ một bộ phim Trung Quốc

08:27 11/06/2018

Thiếu thông tin, thiếu cơ sở lý tính, đa phần người dân đều đánh đồng việc ra đời Luật đặc khu với nguy cơ bị Trung Quốc chiếm đất, di dân và đồng hóa, cần phản đối mạnh mẽ.

Ý kiến bạn đọc