Chuyện cái lon

08:03 04/07/2019

Xét về mặt quảng cáo, thông điệp đưa ra cần tạo được ấn tượng nhưng phải thực sự mạch lạc để khách hàng mục tiêu có thể nhận biết, và nắm bắt được mục tiêu của nhãn hàng. Ở khía cạnh này, "Mở lon Việt Nam" là tối nghĩa, không thể hiện được một thông điệp cụ thể và nó dẫn đến câu hỏi "Nó có mục tiêu gì?".

Ý kiến bạn đọc