Chuyện bia rượu và... xe

08:35 02/11/2018

Cái tệ nhất của người Việt ta là hay... ép nhau uống rượu. Rất nhiều thảm cảnh đau lòng đã xảy ra từ hệ lụy ép rượu.

Ý kiến bạn đọc