Chung quanh quyển Thi nhân Việt Nam (1932-1941)

08:30 14/09/2019

"Thi nhân Việt Nam (1932-1941)" là quyển sách tuyệt hay của hai nhà nghiên cứu và phê bình: Hoài Thanh - Hoài Chân.

Ý kiến bạn đọc