Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam:

Chờ đợi sự đổi mới

08:00 17/01/2016

Trong những ngày đầu năm 2016, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ IX. Dự đại hội có 475 văn nghệ sĩ tiêu biểu, các cán bộ chủ chốt của 63 hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước và 10 hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, đại diện cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học nghệ thuật. 

Ý kiến bạn đọc