Chết, chưa phải là… hết

20:05 30/09/2007

Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình, ai rồi cũng đến lúc "về cõi". Và đối với một số trường hợp - trong đó có các văn nhân, thi sĩ - chết không có nghĩa là… hết.

Ý kiến bạn đọc