Về tên khai sinh của quần đảo cực Tây - Nam Tổ quốc:

‘Châu’ hợp lý hơn ‘Chu’

08:33 23/04/2015

Tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) ngày 22/10/2014, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII đã thông qua tờ trình về việc thành lập huyện đảo Thổ Châu trên cơ sở toàn bộ xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc hiện tại. Như vậy tới đây, Kiên Giang có 3 huyện đảo (Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Châu), trong đó Thổ Châu là huyện tiền tiêu trên vùng cực Tây - Nam Tổ quốc. Tuy nhiên thực tế thời gian qua cho thấy việc nói, viết tên quần đảo tiền tiêu này chưa có sự thống nhất cao.

Ý kiến bạn đọc