Câu đầu và câu kết

08:27 12/06/2020

Có người viết đã nói rằng, câu mở đầu khó nhất vì nó quyết định toàn bộ giọng điệu của tác phẩm. Viết được câu mở suôn sẻ coi như đầu xuôi, đuôi lọt. Chưa chắc, tôi thấy nhiều câu mở đầu tốt nhưng câu kết lại quá chán, quá dở. Theo tôi, cả câu đầu và câu kết có độ quan trọng ngang nhau, thậm chí câu kết mới là câu quan trọng bậc nhất.

Ý kiến bạn đọc