Cân nhắc hình ảnh khói thuốc trong nghệ thuật biểu diễn

07:36 01/11/2018

Từ ngày 15-11-2018, Thông tư 25 về việc "hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chính thức có hiệu lực.

Ý kiến bạn đọc