Cần điều chỉnh lại phương pháp bao cấp đối với ngành văn nghệ

08:00 22/12/2015

"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có doanh thu đến 80 tỷ, so với khoản đầu tư chỉ 20 tỷ đồng, đã tạo nên những hệ quả khá thú vị đối với thị trường văn hóa. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, tiền đầu tư cho điện ảnh của nhà nước lại phát sinh lãi. 

Ý kiến bạn đọc